Hírek

Ünnepi nyitvatartás 2020.06.01.

2020. június 1-én, pünkösdhétfőn a Főkonzulátus zárva tart. Nyitás: 2020. június 2., kedd Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ. Hungary thứ hai ngày 01/06/2020. Mở cửa lại: Thứ ba 02/06/2020. The Consulate General of Hungary is closed on Monday, 1st June 2020 in observance of Pentecost. Opening: Tuesday, 2nd June 2020.
Tovább