Hazai anyakönyvezés

Minden magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, válás, halál) Magyarországon is anyakönyvezni szükséges. Ezt az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A hazai anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetőleg külföldön az illetékes konzuli tisztviselőnél kell kérni.

Általános információk

 • Hazai anyakönyvezés elindításához érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okmány szükséges.
 • A hazai anyakönyvezés (a válás kivételével) illeték és díjmentes.
 • Az anyakönyvi kivonatokat eredetben vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani. A benyújtott okiratok Magyarországon maradnak.
 • A benyújtott iratok hiteles fordítására nincs szükség. Ez alól kivételt képez a házasságot felbontó bírósági ítélet, ahol szükséges a kivonatos hiteles magyar fordítás.

A hazai anyakönyvezési eljárásokhoz szükséges nyomtatványok letöltéséhez kérjük, kattintson a kérelem nyomtatvány feliratra.

Születés hazai anyakönyvezése

 •  minden külföldön született magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése szükséges
 • benyújtandó dokumentumok
  • kérelem nyomtatvány – amelyen nyilatkozni kell a gyermek Magyarországon élő vagy külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéről
  • eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolatafőszabály szerint nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írtak, de mivel lehetnek kivételek, kérjük, előzetesen egyeztessenek Főkonzulátusunkkal
  • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata
   • amennyiben a házasság anyakönyvezése még nem történt meg, párhuzamosan azt is szükséges elindítani
   • amennyiben a szülők nem házasok – teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges (ez lehetséges a gyermek szülese előtt és utána is) a konzuli tisztviselő előtt
  • szülők és amennyiben a gyermeknek van másik állampolgárságát igazoló érvényes személyazonosító okmánya
  • valamelyik szülő, vagy mindkét szülő magyar állampolgárságot igazoló okmány
 • A kérelmet személyesen szükséges benyújtani

Házasság hazai anyakönyvezése

 • minden magyar állampolgár külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezése szükséges
 • benyújtandó dokumentumok
  • kérelem nyomtatvány - ezen kell nyilatkozni a születendő gyermek nevéről
  • eredeti házassági anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata
   • a házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait. Olyan házassági anyakönyvi kivonat nem fogadható el, amely csak a felek nevét tartalmazza, de egyéb személyazonosításra alkalmas adatot (pl. születési hely és idő, anyja neve) nem tartalmaz.
   • nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatot nem kézzel írták
  • érvényes személyazonostó okmányok (a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges!)
  • amennyiben valamelyik fél családi állapot a házaságkötéskor elvált:
  • ha magyar bíróság ítélete bontotta fel a korábbi házasságot, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek "megjegyzések" rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát)
  • külföldi bíróság bontotta fel:
   • magyar állampolgár esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat a házasság felbontva megjegyzéssel, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a válás anyakönyvezése is szükséges
   • nem magyar állampolgár esetén külföldi bontó ítélet hiteles magyar fordítással
  • magyar állampolgár esetén magyar halotti anyakönyvi kivonat, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi halál anyakönyvezése is szükséges
  • nem magyar állampolgár esetén külföldi halotti anyakönyvi kivonat és magyar fordítása
  • amennyiben valamelyik fél családi állapot a házaságkötéskor özvegy:
 • A kérelmet személyesen szükséges benyújtani

Haláleset hazai anyakönyvezése

 • minden magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezése szükséges
 • benyújtandó dokumentumok
  • kérelem nyomtatvány
  • eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata
   • három hónapnál nem régebben kiállított
   • nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írták
  • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló személyazonosító okmány fénymásolata
  • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban
  • az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, vagy a bontóítélet fénymásolata, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata
  • kérelmet benyújtó személy személyazonosító okmánya
 • A kérelmet személyesen szükséges benyújtani

Válás hazai anyakönyvezése

 • minden magyar állampolgár külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságának hazai anyakönyvezése szükséges
 • a válás hazai anyakönyvezését a magyar állampolgársággal rendelkező házastárs kezdeményezheti, amennyiben mindkét fél magyar állampolgár bármelyik fél benyújthatja a kérelmet
 • benyújtandó dokumentumok
  • kérelem nyomtatvány
  • a házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító külföldi bíróság jogerős ítélete (eredeti vagy hiteles másolat)
   • hiteles fordítás szükséges!
   • magyar házassági anyakönyvi kivonat - ha ez nem áll rendelkezésre a válás hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi házasság anyakönyvezése is szükséges
  • érvényes személyazonostó okmányok (a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges!)
 • a kérelmet személyesen szükséges benyújtani