Elektronikus személyazonosító igazolvány

 

Tájékoztató elektronikus személyazonosító igazolvány igényléséről

 

Magyarország külképviseletein, így a Ho Si Minh-városi Főkonzulátuson is lehetőség nyílik az új típusú, tároló elemet is tartalmazó személyi igazolvány igénylésére. Az új funkciókról az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: https://eszemelyi.hu/mit_tartalmaz_a_tarolo_elem

 

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. A külképviseleten tehát nem adhatják be kérelmüket más olyan személyi körbe tartozó kérelmezők (pl. bevándorolt, letelepedett), akik egyébként a magyar jogszabályok szerint személyazonosító igazolványra jogosultak, továbbá a magyar állampolgár sem igényelhet ideiglenes személyazonosító igazolványt.

 

Ideiglenes személyazonosító igazolványt a külképviseleten nem lehet kérelmezni!

 

A kérelem benyújtása

A külképviseleten a kérelmet személyesen lehet beadni (meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség!).

A személyazonosító igazolvány igényléséhez időpont-egyeztetés szükséges, amelyre e-mail útján vagy telefonon kerülhet sor.

Az új típusú okmány bármikor igényelhető, nem kell megvárni a régi típusú személyazonosító igazolvány érvényességének lejáratát.

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • érvényes, vagy egy éven belül lejárt magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél;
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelem átvétele során a hazai hatóságokkal adategyeztetés válik szükségessé, az a személyi igazolvány kiállításának határidejét meghosszabbíthatja, illetve további kapcsolódó eljárások megindítását generálhatja.

Anyakönyvezéssel egyidejűleg személyazonosító igazolvány iránti kérelem nem nyújtható be. Tehát a gyermek születésének anyakönyvezésekor csak a magyar születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya kézhezvételét követően lehet számára személyazonosító igazolványt igényelni.

Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok a kérelem benyújtásakor:

12 év alatti kiskorú esetén csak a törvényes képviselők személyes megjelenése szükséges, a kiskorúnak személyesen nem kell jelen lennie. Ebben az esetben a kiskorúról színes, biometrikus igazolványképet is be kell nyújtani a kérelemhez.

14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a másik szülő közjegyző előtt tett nyilatkozata, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges.

14-18 év közötti kiskorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

A kérelem beadásakor a kérelmezőtől ujjnyomat vételezhető a kézfejek két mutatóujjáról.

Nem kell ujjnyomatot rögzíteni, ha a kérelmező:

  • 12 év alatti kiskorú;
  • az ujjnyomat adását visszautasítja (ebben az esetben a részére kiállított személyazonosító igazolvány nem lesz alkalmas azon funkciókra, amelyek az ujjnyomatnak a chip-en való tárolásához kötöttek);
  • ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

Ahhoz, hogy a személyazonosító igazolvány tároló elemmel legyen ellátva, ujjnyomat vételezése szükséges. Amennyiben ez nem történik meg, a személyi igazolvány érvényes lesz, de a tároló elemmel járó előnyök nem érvényesíthetők.

Ujjnyomat vételezése esetén a kérelmező egy borítékot kap, mely tartalmazza a személyazonosító igazolvány aktiváló kódját, PUK kódját, illetve egy ügyfélkapu regisztrációját lehetővé tevő kódot. Az aktiváló kóddal lehet az okmányhoz tartozó PIN kódot meghatározni, de erre csak az okmány elkészültét követően, annak birtokában van lehetőség. Az aktiválásra nincs határidő megszabva, azt meg lehet tenni az okmány átvételekor a külképviseleten, illetve Magyarországon is, amennyiben az ügyfél rendelkezik az ehhez szükséges kártyaolvasóval. A PUK kód abban az esetben szükséges, ha az okmány birtokosa elfelejtette a PIN kódját, és újat kíván megadni. Az ügyfélkapu regisztrációs kóddal pedig az ügyfélnek otthon is lehetősége nyílik ügyfélkapu létrehozására (amennyiben még nem rendelkezett ügyfélkapuval) anélkül, hogy okmányirodai ügyfélszolgálatra / külképviseletre kellene befáradnia. A kódokat tartalmazó boríték elvesztése esetén új kódok nem igényelhetők. A kódokkal kapcsolatban az alábbi linkre kattintva tudhat meg többet: https://eszemelyi.hu/uj_eszemelyi/a_szemelyazonosito_igazolvanyhoz_kapcsolodo_kodok_es_jelszo

 

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése

Amennyiben a kérelmező rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel, azok a személyazonosító igazolvány adattároló elemén rögzítésre kerülnek.

 

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

A kérelmező rendelkezhet a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítéséről is (két telefonszám rögzítésére van lehetőség). A kérelmező szintén kezdeményezheti a főkonzulátuson a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának cseréjét vagy törlését.

 

Az elektronikus aláírás

Felhívjuk a figyelmet, hogy főkonzulátuson kérelmezett személyazonosító igazolványhoz kapcsolt elektronikus aláírás (e-aláírás) funkció igénylésére nincs mód. Az elektronikus aláírás-funkció a már meglévő okmányhoz utólag igényelhető, ezt magyarországi okmányirodai ügyfélszolgálaton kell kérelmezni.

 

A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje

A személyazonosító igazolvány 2017. január 1-jétől az alábbi érvényességi idővel kerül kiállításra:

- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20. és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor a személyazonosító igazolvány 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, például 2019. április 5-én már 12 éves, akkor a személyazonosító igazolvány 2019. április 5-ig lesz érvényes);

- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

 

A 65. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját tüntetik fel.

 

A kiállított személyazonosító igazolvány átvétele

Csak azon személyazonosító igazolvány átadására van lehetőség a külképviseleten, amelyet a Ho Si Minh-városi Főkonzulátuson kérelmeztek (tehát nincsen lehetőség a Magyarországon beadott kérelmek külképviseleten való kézbesítésére és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére).

Az okmányt a külképviseleten személyesen lehet átvenni, illetve az ügyfél kérheti a személyazonosító igazolvány postai úton való kézbesítését a magyarországi lakcímére. (Utóbbi esetben az új személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód nem kerül a külképviseleten aktiválásra, hanem erről a kártya birtokosának magának kell gondoskodnia. Az aktiválás kezdeményezhető bármelyik külképviseleten, magyarországi okmányirodai ügyfélszolgálaton, illetve - amennyiben a kártya birtokosa rendelkezik megfelelő eszközzel (kártyaolvasóval) - akár otthon is. A PIN kód aktiválása az okmány érvényességi idején belül bármikor megtehető.)

Az új személyazonosító igazolvány átadásakor a régi személyazonosító igazolványt be kell vonni. Ez személyes átvétel esetén az átvételkor történik, postai kézbesítés esetén pedig a kérelem benyújtásakor. (Postai kézbesítés csak abban az esetben kérhető, ha a kérelmező személyazonosító igazolványa már lejárt és emellett rendelkezik érvényes magyar útlevéllel.)

 

Az eljárás illetéke és díja

A személyazonosító igazolvány eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

További hasznos információk érdekében javasoljuk az alábbi honlap megtekintését:

https://eszemelyi.hu/