Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động từ ngày thứ sáu 02/05/2022 đến thứ hai 03/05/2022.

Mở cửa lại ngày thứ ba 04/05/2022

 

The Consulate General of Hungary will be closed between 2 May (Monday) and 3 May (Tuesday) 2022 in observance of Vietnamese National Holiday and International Labour Day.

Opening: 4 May 2022 (Wedneyday)