Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. október 4. napjától Magyarország Ho Si Minh-városban működő Főkonzulátusa a TLScontact külső vízumszolgáltatón keresztül fogad be C (schengeni) vízumkérelmet.

 

C vízumkérelem benyújtásáról a TLScontact honlapján tájékozódhatnak: https://hu.tlscontact.com/vn/splash.php

 

Dear Clients,

We would like to inform you that the Consulate General of Hungary in Ho Chi Minh city accepts the schengen C visa applications via TLScontact outsourcing company from 4 October 2022.

For further information about the schengen visa application procedure please, visit the website of TLScontact: https://hu.tlscontact.com/vn/splash.php

 

Kính gửi Quý khách,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng Tổng Lãnh sự quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận đơn xin thị thực Schengen C thông qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực TLScontact từ ngày 04 tháng 10 năm 2022.

Để biết thêm thông tin về thủ tục xin thị thực Schengen, xin vui lòng truy cập trang web của trung tâm TLScontact: https://hu.tlscontact.com/vn/splash.php