Vietnami nemzeti ünnep miatt 2021. április 30. és május 3. között a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: 2021. május 4., kedd. 

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động từ ngày thứ sáu 30/04/2021 đến thứ hai 03/05/2021.

Mở cửa lại ngày thứ ba 04/05/2021.

The Consulate General of Hungary will be closed between 30 April and 3 May, 2021 in observance of Vietnamese National Holiday and International Labour Day.

Opening: Tuesday, 4 May 2021.