Hírek

Lễ Phục sinh 2023

Tổng lãnh sự quán Hungary sẽ đóng cửa vào ngày 07/04/2023 và 10/04/2023 nhân dịp lễ Phục Sinh. Tổng lãnh sự quán sẽ làm việc lại vào ngày thứ Ba, 11/04/2023. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ Phục sinh vui vẻ!
Đọc thêm

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Hungary – 2023.03.15.

Tổng lãnh sự quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh Hungary vào ngày 15/03/2023. Tổng lãnh sự quán sẽ làm việc lại vào ngày thứ năm, 16/03/2023.
Đọc thêm