Liên hệ

Địa chỉ

Tầng 21, LIM Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại

028 3622 1001

Fax

028 3827 7795

E-mail

mission.hcm@mfa.gov.hu

Tổng lãnh sự

Lehőcz Gábor