Tổng Lãnh sự chỉ giải quyết hồ sơ có đăng ký lịch hẹn trước, ngoại trừ các trường hợp liên quan đến lợi ích Quốc gia.

Đăng ký lịch hẹn qua mạng-online.

Cơ quan Lãnh sự chúng tôi chỉ giải quyết hồ sơ nếu có lịch hẹn trước. Việc đăng ký lịch hen có  thể được thực hiện trên trang Web này. Trước ngày được hẹn, hệ thống sẽ tự động gửi thư nhắc nhở qua email đã cho, khi đó người nộp đơn có thể khẳng định lại lịch hẹn. Chúng tôi yêu cầu trong mọi trường hợp phải xác nhận lại, còn nếu không chúng tôi sẽ hủy lịch hẹn.

 

Khi trực tiếp đến nộp hồ sơ, đề nghị cầm theo bản in lịch hẹn đã được nhận qua email.Nếu không trình được giấy hẹn chúng tôi không thể tiếp nhận hồ sơ.

 

Chúng tôi thông báo cho khách biết rằng, khi đến cơ quan Lãnh Sự, nếu hồ sơ không đúng như nội dung khi đăng ký lịch hẹn, thì chúng tôi không tiếp nhận hồ sơ đó.

 

Chúng tôi đề nghị khách khi đăng ký lịch hẹn phải cung cấp đầy đủ họ, tên chính thức trên giấy tờ tùy thân và cho địa chỉ email, số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc với quý khách.Trong đơn xin thị thực lao động yêu cầu phải viết tên chính thức của công ty tuyển dụng, đối với đơn xin đoàn tụ gia đình và mục đích khác yêu cầu phải cho biết con số chính xác người nộp đơn đã quá tuổi vị thành niên.Nếu thiếu những dữ liệu nói trên, lịch hẹn sẽ bị hủy, hay dữ liệu không khớp chúng tôi sẽ không tiếp nhận hồ sơ.

 

Điện thoại: +84 (0) 28 3622 1001

Địa chỉ Tổng Lãnh Sự: Tòa nhà LIM , số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé ,quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Lịch tiếp khách của bộ phận Lãnh sự:

Thứ hai               08:45 -12.00       13.00 -16.30

Thứ ba                08:45 -12.00       13.00 -16.30

Thứ tư                08:45 -12.00       13.00 -16.30

Thứ năm            08:45 -12.00       13.00 -16.30

Thứ sáu              08:45 -12.00       12.00

Bộ phận Lãnh Sự không làm việc vào những ngày nghĩ, và các ngày lễ của Hungary và Việt Nam.