Magyar nemzeti ünnep miatt 2019. augusztus 19 – 20. között a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: Szerdán, 2019. augusztus 21-én. 

 

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Hungary ngày thứ hai và thứ ba, 19 - 20/08/2019

Mở cửa lại ngày thứ tư 21/08/2019.

 

The Consulate General of Hungary is closed on 19th - 20th August 2019 in observance of Hungarian National Holiday.

Opening: Wednesday , 21st August 2019.