Chiều ngày 25/10/2019, Tổng lãnh sự quán đã tổ chức buổi seminar giới thiệu chương trình học bổng Stipendium Hungaricum cho các trường đại học, viện nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Ngoài các tổ chức đào tạo, nghiên cứu ra, các vị phụ huynh và các bạn sinh viên đã quan tâm và tìm hiểu về chương trình học bổng trước đó cũng nhận được giấy mời tham dự. Có khoảng 60 người đến dự buổi seminar đã nhận được thông tin về cơ chế tuyển sinh và với những kinh nghiệm từ các năm trước, những khó khăn và những điều cần lưu ý trong việc đăng ký  cũng được đề cập và chia sẻ. Chúng tôi cũng khuyến khích lựa chọn các chương trình học bằng tiếng Hungary.

Từ những thành công của các sự kiện tương tự trong những năm trước, seminar về Stipendium Hungaricum năm nay cũng được phong phú với phần trình bày của một trường đại học Hungary, năm nay là trường Đại học Corvinus cử một cán bộ đến ttp. Hồ Chí Minh để giới thiệu về các hình thức đào tạo của trường.