Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Tổng lãnh sự quán Hungary không chấp nhận thanh toán phí lãnh sự bằng tiền mặt. Thay vào đó, tất cả các khoản phí phải được thanh toán thông qua ngân hàng. Để thanh toán các phí dịch vụ lãnh sự của chúng tôi tại ngân hàng, sau khi nộp hồ sơ các trợ lý lãnh sự sẽ cung cấp cho quý khách biên nhận với số hồ sơ riêng. Xin lưu ý: nếu như không có biên nhận này, việc thanh toán phí tại ngân hàng của quý khách sẽ không được chấp nhận.