Ngày 14/03/2019, Phòng Thương mại Trung – Đông Âu (CEEC) đã tổ chức buổi hội thảo “Share &(L)Earn”. Tổng lãnh sự Dr. Baloghdi Tibor đã có bài phát biểu khai mạc. Chủ đề chính của buổi hội thảo là bảo hộ sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp châu Âu và các điều kiện để thực hiện nó tại thị trường Việt Nam. Đề tài có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp châu Âu đã hoặc đang có kế hoạch hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khi Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực. Sau sự kiện, Tổng lãnh sự Baloghdi Tibor đã có cuộc trò chuyện với bà Mayte Pernas, giám đốc dự án của Mạng lưới kinh doanh Eu và Việt Nam (EVBN).