Magyar nemzeti ünnep miatt hétfőn, 2018. október 22-én és 23-án a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: 2018. október 24. 

 

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Hungary ngày thứ hai 22/10/2018 và

thứ ba 23/10/2018.

Mở cửa lại ngày 24/10/2018.

 

The Consulate General of Hungary is closed on Monday, 22nd October 2018 and Tuesday, 23rd October 2018 due to Hungarian National Holiday.

Opening: Wednesday, 24th October 2018.