Mindenszentek ünnepe miatt

2019. november 01-én a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: hétfőn 2019. november 4-én.

Tổng lãnh sự quán Hungary đóng cửa nghỉ lễ Hungary ngày thứ sáu 01/11/2019

Mở cửa lại ngày thứ hai 04/11/2019.

The Consulate General of Hungary is closed on Friday 1st November 2019

in observance of Hungarian Holiday.

Opening: Monday, 04th November 2019.