A holdújév alatt 2019. február 4-8. között a konzuli ügyfélfogadás szünetel. Nyitás: 2019. február 11.

Tổng lãnh sự quán sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán trong thời gian ngày 4 – 8 tháng 02 năm 2019. Ngày làm việc trở lại: 11 tháng 02 năm 2019.

The consular section will be closed from Monday, 04th February 2019 to Friday, 8th February 2019 in observance of the Tet holidays. Opening: Monday, 11th February 2019.