2019. június 10-én, pünkösdhétfőn a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: 2019. június 11., Kedd

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ

Hungary thứ hai ngày 10/06/2019.

Mở cửa lại: Thứ ba 11/06/2019.

The Consulate General of Hungary is closed on Monday, 10th June 2019 in observance of Pentecost.

Opening: Tuesday, 11th June 2019.