Hungary tiếp nhận trở lại hồ sơ xin thị thực ngắn hạn Schengen và cấp thị thực Schengen bắt đầu từ ngày 07/03/2022. Tuy nhiên, việc này không áp dụng đối với hồ sơ xin thị thực tới Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia mà Hungary là cơ quan đại diện.