Tổng lãnh sự quán Hungary sẽ đóng cửa từ ngày 31/10/2022 đến ngày 1/11/2022 nhân dịp Lễ Các Thánh. Tổng lãnh sự quán sẽ làm việc trở lại vào ngày 2/11/2022(thứ Tư)

Mindenszentek ünnepén Magyarország Ho Si Minh-városi Főkonzulátusa 2022. október 31. és november 1. között zárva tart. Nyitás: november 2.

The Consulate General of Hungary will be closed on 31 October – 1 November 2022, in observance of All Saints’ Day. The Consulate General will re-open on 2 November 2022 (Wednesday).