Tổng lãnh sự quán Hungary sẽ đóng cửa vào ngày 26/12/2022 nhân dịp Ngày Lễ tặng quà. Tổng lãnh sự quán sẽ làm việc lại vào ngày thứ ba, 27/12/2022.

A Főkonzulátus 2022. december 26-án, karácsony második napján zárva tart. Következő munkanap: 2022. december 27-én, kedd.

The Consulate General will be closed on 26 December 2022 in observance of the Second Day of Christmas. The Consulate General will re-open on Tuesday, 27 December 2022.