Tổng lãnh sự quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh Hungary vào ngày 15/03/2023. Tổng lãnh sự quán sẽ làm việc lại vào ngày thứ năm, 16/03/2023.