Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trần Lê Quan và Hiệu trưởng trường Đại học Công vụ Hungary, Tiến sĩ Gergely Deli đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Mục đích của thỏa thuận nhằm thúc đẩy việc hợp tác khoa học ngành nước giữa hai trường đại học. Lễ ký kết được tổ chức với phần khai mạc do Tổng lãnh sự Szilvia Szojka chủ trì.