Tổng lãnh sự quán đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam trong thời gian 01 - 02 tháng 9 năm 2022. Thời gian làm việc trở lại: ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Vietnám nemzeti ünnepe miatt Magyarország Ho Si Minh-városi Főkonzulátusa 2022. szeptember 1. és 2. között zárva tart. Nyitás szeptember 5-én.

The Consulate General of Hungary in Ho Chi Minh City will be closed between 1 and 2 September 2022 due to the National Day of Vietnam. Opening on 5 September 2022.