Pünkösd miatt a Főkonzulátus 2021 május 24-én zárva tart.

Nyitás: 2021. május 25.

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Hungary thứ hai ngày 24/05/2021.

Mở cửa lại: Thứ ba 25/05/2021.

The Consulate General of Hungary will be closed on Monday 24 May, 2021 in observance of Pentecost.

Opening: Tuesday, 25 May 2021.