Hung király emléknapján, 2021. április 21-én a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: 2021. április 22., csütörtök. 

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày thứ tư 21/04/2021

Mở cửa lại ngày thứ năm 22/04/2021.

The Consulate General of Hungary will be closed on Wednesday, 21 April 2021 in observance of National Anniversary of Hung King

Opening: Thursday, 22 April 2021.