Magyar nemzeti ünnep miatt, 2022. március 14 és 15-én a Főkonzulátus zárva tart.

Nyitás: 2022.03.16-án. 

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary sẽ đóng cửa nghỉ lễ Hungary vào ngày 14 – 15/03/2022

Mở cửa lại vào 16/03/2022

The Consulate General of Hungary will be closed on 14 and 15 March, 2022 in observance of Hungarian holiday.

Opening: 16 March, 2022.